Broløsninger

I tæt samarbejde med de aller største entreprenører i Danmark, har vi gennemført isolering af broer og tunneller med udgangspunkt i de løsninger som Vejdirektoratet har godkendt.

Det vil sige opbygninger med 2 lag epoxy, 2 lag fuldsvejst bitumenmembran, inddækninger og drænkanal.

Løsninger der alt efter anvendelse kan beskyttes med beton eller asfalt. Støbeasfalt eller mastixen ville i de fleste tilfælde kunne erstatte det ene lag membran og samtidig beskytte konstruktionen mere imod mekaniske skader.

Isoleringen oftest er den dyreste del at udføre og den del der samfundsmæssigt belaster mest grundet lukning for/omlægning af trafik. En bro dimensioneres med en levetid på +100 år og erfaringer fra udlandet viser at en bro med membran og støbeasfaltløsning har en levetid på ca. 65 år, derfor skal en bor statistisk set kun skal omisoleres én gang i dens levetid.

Der er mange fællestræk på de løsning der benyttes på P-dæk og dem der benyttes på broer – der er ofte kun forskel på om det er typegodkendte produkter eller ej.