Dafoleum® gulve

DAFOLEUM® – det stærke gulv…

Dafoleum® gulve er asfaltgulve, hvor udseendet også er en kvalitet.

Til produktions- og lagerlokaler har vi udviklet Dafoleum® gulvene der er undergulv og overflade i ét.

Dafoleum® gulvene findes i flere priser og kvaliteter, fælles for alle er en række egenskaber, der gør den til det stærke alternativ til f.eks. en betonløsning.

  • ØKONOMI – et Dafoleum® gulv er typisk lidt dyrere end et betongulv i anlægsfasen, men ses det over en længere perioden er asfaltgulvet billigst, idet vedligeholdelsesomkostningerne er meget små, det er let og billigt at udføre reparationer f.eks. efter flytning af maskiner, reoler eller andet og fremfor alt, det holder til utrolig længe. Vi har gulve liggende, der har holdt til store belastninger i over 40 år og stadig fungerer – hvilket andet gulv gør det?
  • GOD AKUSTIK – UDEN EKKOER - gulvet absorbere støj og vibrationer, så støjen fra maskiner og andre støjkilder dæmpes.
  • STØVFRIT MILJØ – med dette gulv undgås alle støvproblemer.
  • FUGT – gulvet er 100% diffusionstæt.
  • GANGVENLIGT – skåner benene, den elasticitet der findes i gulvet giver et meget behageligt underlag at færdes på.
  • BRUGSKLART MED DET SAMME – kan udlægges hele året, også inden bygningen har fået monteret tag, døre og vinduer.

Dafoleum® gulvene kan udlægges på forskellige typer underlag f.eks. GAB, dækelementer og beton.