Støbeasfalt

STØBEASFALT er…

sammensat af mineralske fyldstoffer som grus, sten og kalk med asfaltbitumen som bindemiddel.

Støbeasfaltens sammensætning kan varieres og tilpasses alle tænkelige formål.

Støbeasfalt er med en udlægningstemperatur på 200-250° C en tyktflydende, plastisk, formbar masse. Støbeasfalt kræver ingen komprimering eller tromling og er efter afkøling fuld færdig, klar til anvendelse.

Produktionen sker på vores moderne fabriksanlæg med laboratoriekontrol og transporten til arbejdspladsen foregår i specielle transportmaskiner med opvarmning og omrøring.

Støbeasfalt har følgende egenskaber:

Hulrumsfri og homogen
På grund af materialets sammensætning med et lille bindemiddeloverskud er massen helt hulrumsfri og kræver ingen komprimering for at blive tæt.

Vandtæt
Støbeasfalt er takket være sin sammensætning helt vandtæt. Denne væsentlige egenskab gør støbeasfaletn særdeles velegnet som belægning, hvor vand skal holdes væk fra konstruktionen.

Ingen komprimering
Denne egenskab kan have stor betydning, hvor den bærende konstruktion ikke tåler tromling med normale tromler eller hvor pladsforholdene/konstruktionen ikke giver mulighed for anvendelse af komprimeringsmateriel.

Visco – elastisk
Det vil sige plastisk og elastisk. Elasticiteten er tilstrækkelig stor til at modstå dynamiske påvirkninger f.eks. rullende trafik og plasticiteten er tilstrækkelig stor til at eliminere mindre krympninger og revnedannelser.

Slidstærk
Af asfaltbelægninger er støbeasfalt den mest slidstærke belægningstype der findes.

Ældningsbestandighed
Egenskaberne hos støbeasfalt forandres ikke med tiden, derfor "uendelig" levetid.

Kort byggetid
Støbeasfaltbelægninger er færdige og kan anvendes umiddelbart efter udlægning og afkøling.

Støjdæmpende
Støbeasfalt absorberer støj, hvorfor det er meget velegnet som gulvmateriale.

Brandsikkert
Materialet består af ca. 90% stenmaterialer og kan derfor ikke brænde eller nære ild.

Friktionssikkert
Ved nedtromling af skærver eller skuring med sand/strandskaller skaffes den ønskede friktion. Ved valg af skærver gives mulighed for forskellige farver i overfladen.

Syrefast
Støbeasfalt kan gøres resistent mod de fleste forekommende syrer. Støbeasfalt er totalt modstandsdygtigt overfor vejsalt.

Støvfri
Ingen problemer nu eller senere.