VANDTÆTNING

Vandtætte overflader som holder længe og yder høj sikkerhed.

Grønne tage

Med vores fugtisolering beskyttes den underliggende konstruktion mod nedbrydning og dermed lang levetid.
    Kontakt os

Grønne tage

Det danske vejr forandrer sig. DMI fortæller, at mængden af kraftige regnbyger og skybrud stiger i fremtiden. Derfor får flere bygninger grønne tage for at mindske belastningen på kloaknettet og oversvømmede kældre. Grønne tage kan reducere nedløbet fra tagflader med over 50%.

Når der er grønt på taget og solen skinner, fordamper vandet i jorden og fra planterne, i stedet for at varmen optages i bygningen. Det nedsætter behovet for aircondition i bygninger. Dermed udledes der mindre CO2. Grønne tage er i fortsat udvikling. I løbet af de sidste ti år er der anlagt mere end 150.000 kvadratmeter grønne tage i Danmark.

Broer og tunneller

Vi gennemfører isolering af broer og tunneller med lang levetid og samtidig beskytte konstruktionen mod mekaniske skader.

 

Læs mere

Broer og Tunneller

I samarbejde med de største entreprenører i Danmark har vi gennemført isolering af broer og tunneller med udgangspunkt i de løsninger, som Vejdirektoratet har godkendt. Det vil sige opbygninger af to lag epoxy og to lag fuldsvejst bitumenmembran samt inddækninger og drænkanal. Når Dansk Støbeasfalt har beskyttet en bro, kan der herefter lægges beton eller asfalt.

Støbeasfalt eller mastixen ville i de fleste tilfælde kunne erstatte det ene lag membran og samtidig beskytte kon-struktionen imod mekaniske skader. En bro dimensione-res med en levetid på +100 år og erfaringer fra udlandet viser, at en bro med membran og en støbeasfaltløsning har en levetid på ca. 65 år. Derfor skal en bro statistisk set kun omisoleres én gang i dens levetid.

Farver

Parkeringsdæk

Med vores fugtisolering og vandtætte løsninger beskyttes den underliggende konstruktion mod nedbrydning og dermed lang levetid.

 

Læs mere

Parkeringsdæk

Bygherrer og rådgivere står ofte i den situation, at skulle tage stilling til, om de skal genbruge de eksisterende gulve, eller om disse skal udskiftes. Mange steder fjerner man uden videre støbeasfalten og erstatter med en anden undergulvstype. Men det er en meget bekostelig affære og samtidig fjernes fordelene ved støbeasfalt. Et støbeasfaltgulv kan altid shines op eller få en anden farve ved en simpel overfladebehandling. Revner og krakeleringer kan repareres. Vi har sjældent mødt et projekt, hvor en reparation ikke har kunnet betale sig. Opstår der skader på et gulv eller er det blevet nedslidt, er det klogt at få en professionel vurdering af situationen. Dansk Støbeasfalt har også mange års erfaring med renovering af gulve. Vi kan anbefale den bedste og mest hensigtsmæssige løsning, hvad enten det drejer sig om en mindre reparation, eller en total renovering af gulvet. Der er god økonomi i at renovere et ældre støbeasfalt-gulv.

Farver

Membran-isolering

STOP vandet effektivt med membranisolering – vandtæt belægning til bl.a. Parkerings-, og kælderdæk, taghaver, terrasser, ramper m.v. med støbeasfalt.

 

Læs mere

Membranisolering

I forbindelse med bygge og anlægsprojekter kan vand være årsag til mange problemer. Vi har løsningen til enhver opgave, hvor vandet skal holdes ude. F.eks. ved: P-dæk, kælderdæk, taghaver, terrasser, ramper mv. Afhængig af belastning og færdsel kombineres poly-mer modificerede bitumenplader med forskellige typer belægning.

Tekniske egenskaber

  • Rodsikker

Produktion

Løsningen skræddersys til den enkelte opgave og tilpasses byggeprocessen samt belastningen.

Farver